Rom bin mobell nova f3 fix imei,unbrick,...

Brand     : Nova_F3
ProdName  : Nova_F3
ProdModel : Nova_F3
Device    : Nova_F3
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2.19_JOYASZ6580.WE.L_P1File bin dùng miracle crack để chạy,máy phải còn nhận usb mới chạy được nhé
***Khi flash rom xong hãy vào khôi phục cài đặt gốc để mất dữ liệu cũ trên máy và ổn định hơn (Bắc buột)***

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense