Rom wing s880 cứu máy

  • Chip MT6582
  • Android 4.4.2
  • Wing S880 fix treo logo
  • Wing S880 fix virus
  • Wing S880 unbrick


File flashtool

File bin
Wing_S880_MT6582_4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.11.bin
 Inbox

***Khi flash rom xong hãy vào khôi phục cài đặt gốc để mất dữ liệu cũ trên máy và ổn định hơn (Bắc buột)***

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense