Firmware đã test ok
  • Mobell tab 8i MT6580
  • Mobell tab 8i Fix virus
  • Mobell tab 8i Unbrick
  • Mobell tab 8i Treo logo

Kết quả hình ảnh cho mobell tab 8i

Mobell_Tab_8i


***Khi flash rom xong hãy vào khôi phục cài đặt gốc để mất dữ liệu cũ trên máy và ổn định hơn (Bắc buột)***

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense