Firmware FPT X10


  • Rom FPT X10 fix treo logo
  • Rom FPT X10 virus
  • Rom FPT X10 fix xanh màn
  • Rom FPT X10 unbrick
  • Firmware FPT X10 
  • Rom stock FPT X10


Ae lưu ý backup trước khi nạp phòng khi file có lỗi thì còn có cái để mà cứu

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense