Install driver
Đưa vào chế độ chạy phần mềm và nhấn reset now.

Dùng cho máy không có recovery hoặc bị hư phím âm lượng mà muốn reset.

Tool by Crackinggsm
DOWNLOAD:TAG:spd reset,tool reset spd,tool spd reseet,factory spd,how to reset spd.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense