[DA_ERROR] : SECURITYBOOT_BOOT_NOT_ACCEPTED
Boot Error! (Wiko Jerry 2)

Anh em tải file này về chép đè vào C:\InfinityBox\CM2MTK\Boot
Lưu ý:file này chỉ này riêng cho Wiko Jerry 2 (lưu file cũ lại chạy xong đưa vào)



TAG: Wiko Jerry 2 CM2 boot error [DA_ERROR] : SECURITYBOOT_BOOT_NOT_ACCEPTED
Boot Error!,Wiko Jerry 2 FRP CM2 error,Wiko Jerry 2 boot error cm2,

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense