Rom đã test ok,fix các lỗi

  • Rom mobell nova f3 fix lỗi sọc màn hình
  • mobell nova f3 fix trắng màn
  • mobell nova f3 fix treo logo
  • Firmware fix ứng dụng đã dừng
  • Fix virus
  • Và 1 số lỗi khác
Device    : Nova_F3
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2.19_JOYASZ6580.WE.L_P1


Mobell Nova F3
Mobell-Nova-F3-02

***Khi flash rom xong hãy vào khôi phục cài đặt gốc để mất dữ liệu cũ trên máy và ổn định hơn (Bắc buột)***

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense