Rom flash bằng ResearchDownload,được read từ máy chuẩn

Model Name  : mobiistar_KOOL_Lite
Model Brand : mobiistar
Model Device: mobiistar_KOOL_Lite
AndrVersion : 4.4.2
BaseBand CPU: MOBIISTAR_KOOL_LITE
CompileDate : 5/27/2016 9:43:07 AM
Project Ver : mobiistar_KOOL_Lite_V2.06_8_05272016
Model Ext   : mobiistar_KOOL_Lite

Kết quả hình ảnh cho mobiistar kool lite

Mobiistar Kool Lite V2

***Khi flash rom xong hãy vào khôi phục cài đặt gốc để mất dữ liệu cũ trên máy và ổn định hơn (Bắc buột)***

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense