Read các bác để ý dòng màu đỏ nhé,giống là quất

Device Brand   : Apple
Device Model   : Apple
Device CPU     : MT6735
Device IntName : Apple iPhone
Device Version : 4.2.2
Device Compile : 8/2/2017 4:00:42 AM
Device Project : ALPS.JB5.MP.V1.27
Device ExtInfo : 7 plus

 Read info là chip MT6735,trong rom nó là MT6582.Các bác cứ yên tâm chạy nha

 Anh em nạp bỏ tích PRELOADER nhé, vì máy trung quốc có nhiều loại,tích file này nguy hiểm.
Model sau máy là A1661

Chỉ cần tắt nguồn driver đầy đủ ghim cáp là done :)

***Khi flash rom xong hãy vào khôi phục cài đặt gốc để mất dữ liệu cũ trên máy và ổn định hơn (Bắc buột)***

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense