Rom chuẩn đã được test trên nhiều máy,tiếng việt đầy đủ.DOWNLOAD:TAG: LG D295 tv,tieng viet LG D295 ,rom stock tv LG D295,file tv LG D295,rom tieng viet LG D295,LG D295 tiengviet,rom unbrick LG D295 .

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense