Brand     : alps
ProdName  : Kashi inni 6s
ProdModel : Kashi inni 6s
Device    : pri6735_66t_v_l1
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6735
MTKxPRJ   : A722CPAD.YIN.WW3.HB.H.SW.0524.V3.01
Ram 2GB
EMMC 32GB

Kết quả hình ảnh cho kashi 6s


Firmware flash by sp flashtool
 Kashi_6S_MT6735
 100.000VND

***Khi flash rom xong hãy vào khôi phục cài đặt gốc để mất dữ liệu cũ trên máy và ổn định hơn (Bắc buột)***

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense