Rom Lenovo TAB 2 A7-30HC 5.0.1 chạy bằng Sp flashtool

mấy rom kia chạy máy không lên nguồn,flash file này là lên ok
rom trên google toàn rom android 4.x.x
  • Lenovo Tab 2 A7-30HC unbrick
  • Lenovo Tab 2 A7-30HC fix virus
  • Lenovo Tab 2 A7-30HC tiếng việt
  • Firmware Lenovo Tab 2 A7-30HC
  • Rom stock Lenovo Tab 2 A7-30HC
  • Lenovo Tab 2 A7-30HC treo logoBrand : Lenovo
ProdName : Lenovo2A7-30HC
ProdModel : Lenovo TAB 2 A7-30HC
Device : A7-30HC
AndroidVer: 5.0.1
MTKxCPU : MT6582
MTKxPRJ : A7-30HC_USR_S000125_1506301030_MP2V1_ROW
BaseBand : MT6582_S00_MOLY_WR8_W1449_MD_WG_MP_V1_1_wg_n
LOCALE : en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ESBrand : Lenovo
ProdName : LenovoTAB2A7-30HC
ProdModel : Lenovo TAB 2 A7-30HC
Device : A7-30HC
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU : MT6582
MTKxPRJ : A7-30HC_S0028_150829_ROW_MY

MT6582_Lenovo_TAB_2_A7-30HC__A7-30HC__5.0.1__A7-30HC_USR_S000125_1506301030_MP2V1_ROW
MT6582_Lenovo_TAB_2_A7-30HC_5.0.1

***Khi flash rom xong hãy vào khôi phục cài đặt gốc để mất dữ liệu cũ trên máy và ổn định hơn (Bắc buột)***

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense