Công cụ dùng để chạy phần mềm,flashrom,xóa FRP...Samsung


Hướng dẫn cài đặt:


  1. Cài đặt install_octopus_samsung_1.7.4.exe
  2. Chép file Load_OctopusSamsung.exe vào thư mục vừa cài đặt
  3. Mở Load_OctopusSamsung.exe.
Previous Post Next Post

Adsense

Adsense