Hướng dẫn cho anh em thợ:
  1. Nạp boot
  2. Đợi máy lên nhận driver adb
  3. Mở tool FRP adb
  4. Click Remove FRP
  5. DONE :P
ENG_BOOT_J105B

Samsung ToolsTAG: bypass galaxy j105b,frp galaxy j105b,galaxy j105b dinh acc goole,galaxy j105b xac minh tai khoan,galaxy j105bdinh tai khoan gmail,galaxy j105bbat adb, galaxy j105bxoa tai khoan google

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense