Dùng cho ae không có box và...rành về quay tay (bypass)

Có các chức năng như
  • Tool 300k
  • Samfirm
  • FRP ADB
  • Tạo file kích hoạt ADB
  • ...và một số chức năng khác.
Giờ mà kiếm máy tool lẻ lẻ hơi khó đó ahihi.


DOWNLOAD:
Pass setup: GSM1XTAG:sam frp,samsung frp,tool samsung,frp sam,gsm1x frp,samssung,frp tool,quay tay..

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense